Language Switcher

Food delivery

ÚVODNÍ INFORMACE

Pečlivě si prostudujte následující všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „podmínky“) registrace na internetovém rezervačním portálu www.oldarmenia.cz nebo v mobilní aplikaci Old Armenia (dále též jen „portál Old Armenia“) a rezervování stolů v restauracích (dále též jen „rezervace“ nebo “rezervační služby”). Registrací či provedením rezervace či jinými úkony uvedenými níže potvrzujete, že jste tyto podmínky četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi souhlas; současně se podmínky stávají smluvním ujednáním mezi vámi a společností Domagro s.r.o., IČ: 285 272 08, se sídlem: Ortenovo náměstí 1494/14,
Holešovice, 170 00 Praha 7,.

Rezervační služby Old Armenia dávají jak registrovaným členům (dále jen „členové“), tak neregistrovaným uživatelům (dále také jen „uživatelé“) možnost snadné a rychlé rezervace v restauracích, které jsou uvedeny na portálu Old Armenia (dále jen „restaurace“). Po uskutečnění rezervace může člen získat za určitých podmínek kredity a případně také další výhody.

REGISTRACE

Registrace na portálu Old Armenia

Rezervační služby na portálu Old Armenia je možné využívat také bez registrace, ale pouze členové mají určité výhody, dále uvedené v těchto podmínkách (zejména zisk kreditů za uskutečněné rezervace, které lze použít k dílčí úhradě voucherů v eshopu Old Armenia – vouchery je možné uplatnit v některých restauracích; Old Armenia doporučuje registraci na portálu Old Armenia).

Zaregistrovat se lze v portálu Old Armenia zadáním e-mailu a hesla. Následně je nutné potvrdit registraci tlačítkem „aktivovat účet“ v příchozím mailu.

Registrace není zpoplatněna. Jedna fyzická osoba se může na portálu Old Armenia registrovat pouze jednou, a to pouze s platnou emailovou adresou a telefonním číslem. Telefonní číslo i emailová adresa mohou být použity při registraci pouze jednou. Old Armenia si vyhrazuje právo odmítnout použití jednoho telefonního čísla nebo jedné emailové adresy pro registraci více uživatelů nezávisle na sobě.

Smluvní vztah, na jehož základě jsou využívány služby Old Armenia v souladu s podmínkami, trvá po dobu platnosti vaší registrace na portálu Old Armenia, nebo, pokud nejste členem, po dobu, po kterou využíváte rezervačních služeb Old Armenia. K ochraně osobních údajů a potvrzení podmínek s jejich zpracováním viz Pravidla ochrany osobních údajů zde.

Ukončení registrace

Člen může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou registraci na portálu Old Armenia, a to prostřednictvím emailu oldarmenia@post.cz. Old Armenia může kdykoli bez dalšího upozornění zrušit registraci kteréhokoli člena, pokud se odůvodněně domnívá, že člen porušuje tyto podmínky. Old Armenia si vyhrazuje právo ukončit registraci na portálu Old Armenia kterémukoli členovi a znemožnit využívání rezervací a výhod s nimi spojených zejména v případě, kdy člen opakovaně provádí rezervace, aniž by je uplatnil v příslušné restauraci. Za porušení těchto Podmínek se nepovažuje, pokud člen řádně zruší již provedenou rezervaci před uvedeným časem rezervace, a to prostřednictvím portálu Old Armenia.

Old Armenia si rovněž vyhrazuje právo ukončit členskou registraci zejména v případech, kdy se člen snaží neoprávněně získat kredity či jiné výhody, je registrovaný pod neplatnou emailovou adresou a/nebo neplatným telefonním číslem, či je déle než 12 měsíců neaktivní/neprovedl žádnou rezervaci. V případě zrušení členského účtu ze strany Old Armenia nebudou členovi jeho případné kredity či jiné výhody, na něž by měl jako registrovaný člen nárok, jakkoli nahrazeny.

Po ukončení členství má Old Armenia nárok dále používat obsah, který uživatel nahrál; bližší údaje stanoví Pravidla ochrany osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu s obchodními podmínkami

Jakýmkoliv používáním portálu Old Armenia a/nebo čerpáním rezervačních služeb, zejména však provedením rezervace či registrace, dáváte souhlas s těmito podmínkami.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍCH SLUŽEB

Provedení rezervace

Rezervační služby mohou využívat jak členové, tak neregistrovaní uživatelé.

Postup pro vytvoření rezervace je následující:

Rezervaci může člen provést také telefonicky na telefonním čísle uvedeném na portálu Old Armenia. V takovém případě vyplní Old Armenia rezervační formulář za člena. V případě, že člen či neregistrovaný uživatel uvede neplatné telefonní číslo nebo neplatný email, vyhrazuje si Old Armenia právo rezervaci neprovést.

UPOZORNĚNÍ: PODMÍNKOU PRO ČERPÁNÍ KREDITŮ ČI JINÝCH VÝHOD U VYBRANÝCH RESTAURACÍ, KTERÉ TYTO VÝHODY ČLENŮM POSKYTUJÍ, JE VŽDY PŘEDCHOZÍ ELEKTRONICKÁ REZERVACE, PŘI KTERÉ VYPLNÍTE REZERVAČNÍ FORMULÁŘ NA PORTÁLU OLD ARMENIA. PŘI TELEFONICKÉ REZERVACI NÁROKY NA ZISK KREDITŮ ČI JINÝCH VÝHOD NEVZNIKAJÍ, NENÍ-LI NA PORTÁLU RESTU UVEDENO JINAK.

Old Armenia vyvine maximální úsilí, aby rezervace provedené v pracovní době Old Armenia byly vyřízeny do 10 minut od obdržení požadavku na rezervaci. Požadavky zaslané po skončení pracovní doby vyřizujeme bezodkladně v následující den.

V případě, že restaurace používá Elektronickou rezervační knihu Old Armenia a v restauraci je v poptávaném čase dostatečný počet volných míst, dojde k rezervaci již dokončením rezervace v rezervačním formuláři. V opačném případě může vyřízení rezervace trvat v závislosti na rychlosti restaurace déle než 10 minut.

Old Armenia má otevřeno každý den bez ohledu na svátky nebo víkendy, přičemž aktuální pracovní doba je zveřejněná na Old Armenia. Jednu hodinu před začátkem rezervace zašle Old Armenia členovi či neregistrovanému uživateli email nebo sms s připomínkou blížící se rezervace. Hodinu po čase rezervace zašle Old Armenia žádost o hodnocení navštívené restaurace.

Platnost a zrušení rezervace

Při výběru data a času rezervace je třeba řídit se otvírací dobou a případnými doplňujícími podmínkami vybrané restaurace. Výhodu (nikoliv však kredity) je možno čerpat pouze v den a čas uvedený a potvrzený jako datum rezervace při vyplňování rezervačního formuláře.

Rezervace je přenosná, tedy rezervace a případných výhod (nikoliv však kreditů) s ní spojených mohou využít i jiné osoby, než člen či neregistrovaný uživatel. Využití rezervace a případných výhod s ní spojených je jednorázové.

Provedenou rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím portálu Old Armenia nebo na telefonním čísle Old Armenia uvedeném v sekci Kontakt, a to nejpozději před časem, na který je rezervace učiněna. Porušení těchto pravidel pro zrušení rezervace je důvodem pro odebrání kreditů, opakované porušení je pak důvodem pro zrušení členského účtu.

VÝHODY PŘI UŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍCH SLUŽEB OLD ARMENIA

Kredity

Každý člen (nikoliv tedy neregistrovaný uživatel) získává za podmínek uvedených na portálu Old Armenia kredity na svůj členský účet (dále jen „kredity“).

UPOZORNĚNÍ: REZERVACE JEN NĚKTERÝCH RESTAURACÍ JSOU ODMĚNĚNY KREDITY. ZDA ZA REZERVACI V KONKRÉTNÍ RESTAURACI DOSTANE ČLEN KREDITY ČI NIKOLIV JE UVEDENO NA PORTÁLU OLD ARMENIA.

V případě provedené rezervace, kterou člen nevyužil a kterou včas nezrušil, je členovi z jeho účtu jako penále odečteno 50 kreditů + počet kreditů, které by za rezervaci získal. Tím není dotčeno právo Old Armenia zrušit členský účet v případě opakovaného nevyužití provedené rezervace bez jejího včasného a řádného zrušení.

Podrobnosti o získávání, odečítání a uplatnění kreditů jsou k dispozici.

Na kredity je nárok jen podle těchto podmínek uveřejněných na portálu Restu a případně dalších pravidel uveřejněných na portálu Old Armenia. Old Armenia může tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Člen nemá nárok na kredity či jiné výhody v případě, že obchází či zjevně zneužívá pravidla pro získání kreditů či jiných výhod uveřejněných v těchto podmínkách či na portálu Old Armenia.

Kredity lze po dosažení určitého počtu vyměnit za některou z odměn aktuálně nabízených na portálu Old Armenia (zejména k dílčí úhradě voucherů z e-shopu na portálu Old Armenia). Nelze požadovat proplacení kreditů v penězích.

V případě provedení rezervace na stránkách restaurace (nikoli přímo přes portál Restu) nemá člen nárok na získání kreditů.

Kredity lze směnit za vouchery Old Armenia postupem popsaným níže, a to nejpozději 90 dní od data, kdy byly členovi kredity přiděleny. Platnost kreditů je možno prodloužit provedením rezervace.

Výhody

Členové mohou dále čerpat výhody nabízené některými restauracemi spočívající ve speciálním menu, ochutnávkách, slevách, bonusech či jiných speciálních nabídkách. Konkrétní výhoda je vždy uvedena na portálu Old Armenia u dané restaurace a je podmíněna odesláním požadavku na rezervaci na portálu Old Armenia a následným potvrzením rezervace v příslušné restauraci. Čerpání výhod rovněž závisí na aktuálním stavu v dané provozovně.

UPOZORNĚNÍ: NE VŠECHNY RESTAURACE NABÍZEJÍ VÝHODY SPOJENÉ S REZERVACÍ – INFORMACE O TOM ZDA A JAKÉ VÝHODY POSKYTUJE KONKRÉTNÍ RESTAURACE JSOU UVEDENY V ZÁLOŽCE „AKCE“ NA PROFILU DANÉ RESTAURACE NA PORTÁLU RESTU.

Výhody spojené s rezervacemi nelze navzájem sčítat a kombinovat, tj. jedna osoba může uplatnit vždy jen jednu výhodu při jedné návštěvě restaurace, přičemž případné omezení maximálního počtu hostů, kteří mohou využít výhody spojené s rezervací jednoho člena, je uvedeno v konkrétním rezervačním formuláři. Není-li v rezervačním formuláři uvedeno omezení, platí, že výhodu spojenou s rezervací jednoho člena může využívat neomezený počet hostů. Záleží na konkrétní restauraci, zda umožní kombinovat výhodu s jinou slevou či bonusem – čerpání výhod nemusí být k dispozici ve spojení např. s věrnostními kartami nebo se speciálními nabídkami restaurací (např. obědové denní menu, brunch, apod.) a nemusí být k dispozici v určité dny, jako jsou například den sv. Valentýna, Štědrý den/večer, Silvestr a Nový rok. Veškerá takováto omezení jsou plně v kompetenci konkrétní restaurace.

Kterákoli restaurace má právo omezení akceptace čerpání výhod při plné obsazenosti anebo uzavření provozovny z důvodu plné exkluzivity. Restaurace je dále oprávněna změnit nabídku menu anebo jídelní lístek.

VOUCHERY

V některých restauracích lze využít vouchery. Vouchery je možné získat buď zakoupením v obchodě Old Armenia, zakoupením za sníženou cenu, výměnou za kredity v případě voucherů Old Armenia, či zdarma v rámci promo akcí Old Armenia. Podmínky uplatnění voucherů jsou uvedeny v těchto podmínkách a také na voucherech. Na jednu útratu lze uplatnit vždy jen jeden voucher.

Nákup voucheru

Voucher lze koupit na portálu Restu bez registrace či předchozího přihlášení. Kupující si vybere druh voucheru z nabídky a následně je přesměrován na objednávku, kde si může zvolit množství, případně si přidat jiný druh voucheru. Po odsouhlasení množství, vyplní kontaktní údaje a pokračuje na souhrn, kde může objednávku zaplatit převodem částky na účet nebo platební kartou. Část ceny voucheru Old Armenia lze hradit kredity. Po připsání částky odešleme PDF s vouchery na zadaný email. V rámci jednoho nákupu lze zakoupit neomezený počet voucherů.

Směna kreditů za objednávku voucheru Restu

Voucher/y Old Armenia lze zakoupit s možností uplatnění kreditů nasbíraných na portálu Old Armenia do maximální výše 25 % hodnoty objednávky. Výsledná částka k úhradě objednávky voucheru/ů odpovídá součtu nominální ceny voucheru/ú v objednávce ponížené o částku odpovídající počtu uplatněných kreditů v poměru 1 kredit = 1 Kč. K úhradě objednávky voucheru lze použít vždy jen aktivní kredity, tj. kredity již připsané na členský účet v okamžiku směny. Hodnota voucheru bude členovi odečtena z útraty při návštěvě restaurace. Na jednu útratu lze uplatnit vždy jen jeden voucher.

Uplatnění voucherů

Platnost voucheru je uvedena na voucheru. Po vypršení platnosti voucheru nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky či vyměněných kreditů. Nevyčerpanou hodnotu voucheru nelze požadovat v hotovosti. V případě, že hodnota voucheru je vyšší, než hodnota útraty v restauraci, částka, o níž hodnota voucheru překračuje útratu, propadá.

VOUCHERY LZE UPLATNIT POUZE V TĚCH RESTAURACÍCH, KTERÉ VOUCHERY PŘIJÍMAJÍ – NE VŠECHNY RESTAURACE PŘIJÍMAJÍ VOUCHERY.

Aktuální seznam restaurací akceptujících voucher je k dispozici na adrese Old Armenia.cz. Zda restaurace přijímá vouchery, je také zobrazeno v rezervačním formuláři pro danou restauraci. V případě, že restaurace vouchery přijímá, je zobrazena volba „Uplatnit voucher“; pokud restaurace vouchery nepřijímá, je ve formuláři uvedeno „Restaurace nepřijímá vouchery“.

Vytištěný voucher s platným kódem musí být předložen restauraci. Každý voucher má unikátní kód, který lze využít pouze jednou.

Uplatnit voucher lze prostřednictvím rezervace do dané restaurace zadáním unikátního kódu dárkového voucheru v rezervačním formuláři. Po ověření platnosti voucheru je členovi nebo uživateli umožněno dokončit rezervaci. Old Armenia.cz následně členovi potvrdí platnost rezervace zasláním zprávy. V případě, že člen provede rezervaci, pro kterou bude chtít uplatnit voucher, ale do restaurace se na čas rezervace nedostaví, aniž by rezervaci řádně a včas zrušil, voucher mu propadá.

Uplatnit voucher lze i bez předchozí elektronické rezervace. V tom případě je restaurace povinna ověřit platnost voucheru. Restaurace může odmítnout přijetí voucheru, pokud vznikne důvodné podezření, že voucher není platný.

Po uplatnění voucheru může Old Armenia do 24 hodin od termínu uvedeného na voucheru zaslat žádost o hodnocení restaurace, ve které byl voucher uplatněn.

RESTAURACE

Restaurace přijímají rezervace uskutečněné prostřednictvím portálu Old Armenia, nebo prostřednictvím webových stránek restaurace nebo partnerů Old Armenia, které využívají rezervační nástroje Old Armenia. Některé restaurace jsou smluvně zavázány k poskytování výhod členům, kteří provedli platnou rezervaci. Restaurace jsou oprávněny kdykoli ukončit smluvní vztah s Old Armenia nebo změnit svou nabídku výhod; Old Armenia není povinna o tomto člena informovat.

Hodnocení restaurací

Každý člen nebo uživatel může svou návštěvu v restauraci ohodnotit, nejpozději však do 30 dnů od data uskutečněné rezervace. Hodnota celkového průměrného hodnocení restaurace na portálu Old Armenia od všech členů a uživatelů bude vždy aktuálně vypočítáno na základě matematického vzorce, který zohledňuje staří recenze všech zobrazených hodnocení.

Za uveřejnění nenáleží členovi nebo uživateli žádná odměna. Old Armenia však může členy za hodnocení restaurací odměňovat, a to zejména připsáním kreditů na jejich účet. Na tuto odměnu není právní nárok. Uveřejněním recenze uděluje člen nebo uživatel Old Armenia svůj souhlas s jejím časově neomezeným užíváním v podobě uveřejnění na portálu Old Armenia a zpřístupnění ostatním členům nebo uživatelům a s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. Old Armenia je oprávněno udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze v uvedeném rozsahu jakýmkoli třetím osobám.

Pro zadání hodnocení si člen může zvolit přezdívku/nick. Restaurace je na jeho hodnocení oprávněna reagovat (a Old Armenia může odpověď na portálu Old Armenia zveřejnit), v takovém případě je člen nebo uživatele o této reakci informován emailem. Old Armenia si vyhrazuje právo hodnocení člena nebo uživatele nezveřejnit či smazat, pokud nabude podezření, že se jedná o hodnocení založené na fiktivní rezervaci nebo pokud hodnocení obsahuje vulgární výrazy či bude zjevně nepravdivé nebo bude v rozporu s dobrými mravy.

Recenze členů nebo uživatelů zůstanou dostupné na portálu Old Armenia, případně na jiných online platformách, i v případě, že člen nebo uživatel, který recenzi zveřejnil, přestane využívat portál Old Armenia a/nebo zruší svou registraci. To však neplatí v případě osobních údajů, které jsou u recenzí automaticky se zrušením registrace vymazány a recenze je tak nadále uveřejněna jako anonymní.

Odpovědnost restaurací

Restaurace provádějí rezervace uskutečněné prostřednictvím portálu Old Armenia a případné výhody s nimi spojené na vlastní odpovědnost. Old Armenia neodpovídá za plnění ze strany jednotlivých restaurací. Jakékoliv reklamace služeb restaurace je třeba uplatnit přímo u příslušné restaurace. Old Armenia neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi členem či neregistrovaným uživatelem a restaurací. Old Armenia si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení výhod a právo na změnu restaurací bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu členů či neregistrovaných uživatelů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na portálu Old Armenia.

Cena za využití služby a/nebo zboží Zájemce a platební podmínky

 1. Uživatel bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu vystavený Podnikem.
 2. Cena za využité služby a/nebo zboží Zájemce a případné další náklady (např. cenu doručení) hradí Uživatel jedním z následujících způsobů:
  1. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány poskytované společnosti Adyen, která je součástí Portálu Old Armenia;
  2. hotově při převzetí;
  3. platební metodou Twisto;
  4. stravenkami (maximálně však 5 ks na jednu objednávku);
  5. jiným způsobem dle aktuální nabídky Old Armenia jídlo.
 3. Cena za využití služby a/nebo zboží Zájemce jsou uvedeny vč. DPH.
 4. Platba bezhotovostně platební kartou: Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Old Armenia není povinen služby a/nebo zboží zprostředkovat a Podnik není povinen služby a/nebo zboží z objednávky Uživateli poskytnout před tím, než bude cena za využití služby a/nebo zboží Uživatelem uhrazena. Má-li Uživatel k úhradě ceny služby a/nebo zboží v úmyslu využít platební systém  ………………. je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém ……………… je provozován výhradně společnosti ……………… Old Armenia a Podnik proto nenesou jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Uživateli na základě použití tohoto platebního systému.
 5. Platbou hotově při převzetí služeb – Zvolí-li Uživatel způsob placení hotově při převzetí služby a/nebo zboží při převzetí, je cena splatná při předání služby a/nebo zboží z objednávky. Cena služby a/nebo zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky doručující osobě (kurýrovi) při převzetí dodané služby a/nebo zboží.
 6. Při platbě stravenkami popř. stravenkovou kartou se Uživatel zavazuje, že skrz Portál Old Armenia objedná pouze služby a/nebo zboží neobsahující alkoholické nápoje.
 7. Uživatel rovněž bere výslovně na vědomí, že pokud pro dokončení objednávky učiněné skrz Portál Old Armenia zvolí metodu platby listinnými stravenkami, může dojít k situaci, že Zájemce vydavatele listinných stravenek Uživatele neakceptuje. Nastane-li tato skutečnost, je Uživatel povinen objednávku uhradit hotovostí.
 8. Udělí-li Zákazník doručující osobě spropitné za rozvoz služby a/nebo zboží Zájemce není takto udělené spropitné příjmem Old Armenia.
 9. Uživateli je rovněž umožněno hradit cenu objednávky poukazy, které Old Armenia Uživateli v rámci péče o zákazníky udělí.

OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování osobních údajů, jež poskytnete Old Armenia nebo restauraci, v níž jste učinili rezervaci, se řídí samostatnými ujednáními obsaženými v „Pravidlech ochrany osobních údajů“ dostupných na portálu Old Armenia,

REKLAMACE

 1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Zprostředkované smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a/nebo služeb a to i od jednotlivé položky zboží a/nebo služeb. V případě odstoupení od Zprostředkované smlouvy Zákazník může předat zboží a/nebo služby ihned osobě, která mu jej za old armenia předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky old armenia nebo prostřednictvím emailu oldarmenia@post.cz a zaslat zboží a/nebo služby na své náklady na adresu Zájemce (obecně na adresu jeho provozovny, případně v sídle či místě podnikání Zájemce a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho profilu Portále old armenia). Při odstoupení od Zprostředkované smlouvy může Zákazník také využít vzorový formulář.  Pro vyloučení veškerých pochybností old armenia v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Zprostředkované smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u zboží a/nebo služeb, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a/nebo služeb. Výjimkou je ovoce a zelenina, která má na obalu uvedenou jinou zemi původu, než je uvedeno na Portále old armenia. Zákazník dále nemůže odstoupit od Zprostředkované smlouvy, týká-li se zboží a/nebo služby, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zákazník též nemůže odstoupit od Zprostředkované smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, jakož i o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich obal. V případě platného odstoupení od Zprostředkované smlouvy bude cena zboží a/nebo služeb nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení zboží a/nebo služeb na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.
 2. Práva a povinnosti mezi Zájemcem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Zájemce (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Zájemce a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho profilu na Portále oldarmenia) a/nebo prostřednictvím Centra pomoci a/nebo prostřednictvím e-mailové adresy  oldarmenia@post.cz a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem Zprostředkované smlouvy je koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem old armenia se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu old armenia realizován.
 5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

RŮZNÉ

Odkazy na jiné webové stránky

Old Armenia nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové stránky subjektů odlišných od Old Armenia, umístěných na portálu Old Armenia, ani za ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněny na jiných internetových stránkách a stránkách, které nejsou chráněny bezpečnostními opatřeními Old Armenia.

Obsah portálu Old Armenia

Restu vyvine maximální úsilí k tomu, aby všechny informace uvedené na portálu Restu byly vždy aktuální a přesné, nicméně může se stát, že se vyskytnou malé chyby či nepřesnosti, za které se Old Armenia předem omlouvá.

Všechny materiály a informace obsažené na portálu Old Armenia jsou ve vlastnictví Old Armenia a Old Armenia si k nim vyhrazuje veškerá práva. Název a logo Old Armenia jsou registrovanými ochrannými známkami a jakékoli jejich užití pro jiné než čistě informační účely je bez výslovného svolení Old Armenia zakázáno. Na portálu Old Armenia může být také zobrazena propagace služeb či produktů Old Armenia či smluvních partnerů Old Armenia, které mohou být rovněž chráněny a k jejichž užití má Old Armenia odpovídající oprávnění.

Materiály a informace obsažené na portálu Old Armenia mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem Old Armenia. Old Armenia si vyhrazuje právo provádět změny a úpravy na portálu Old Armenia i bez předchozího upozornění, kdykoli to bude považovat za vhodné. Veškeré změny v těchto podmínkách nabudou účinnosti 7 dnů po jejich zveřejnění na portálu Old Armenia. Nebude-li člen se změnami souhlasit, je oprávněn svou registraci zrušit.

Podněty

Old Armenia si váží názorů a zpětné vazby členů i neregistrovaných uživatelů. Názory a podněty týkající se restaurací nebo Old Armenia prosím zasílejte na oldarmenia@post.cz. Old Armenia se Vás může dotázat, zda je možné zaslaný příspěvek citovat. Pokud budete souhlasit, rádi se o Váš příspěvek podělíme s ostatními na portálu Old Armenia nebo na jiných kanálech.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9. ledna 2019.
Datum poslední aktualizace: 16. června 2020
Domagro s.r.o.
IČO: 285 272 08
DIČ: CZ285 272 08

0
  0
  Váš nákup
  Košík je prázdnýZpět do obchodu